ปฐมนิเทศ ผู้รับจ้างโครงการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (รอบเพิ่มเติม)
🔹 4 ตุลาคม 2564 นายจิรวัฒน์ รักการ รักษาราชการแทนคณบดีฯ พร้อมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 2 ตำบล คือ ตำบลโคกสะอาด และ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศผู้รับจ้างบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม)
ประเภท
– บัณฑิตจบใหม่
– ประชาชน
– นักศึกษา
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment