ประกาศ 232-196
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 196/2562
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 6-22 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment