ประกาศ 234-198

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 197/2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 10-18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ) ที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment