ประกาศ 238-205 (1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 205/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา ในกลุ่มบริหารงานทั่วไป ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน -25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment