ประกาศ 244-215

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 215/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ป้ายประกาศกองบริหารงานบุคคล และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment