203-155

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 155/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ (สายสนับสนุน)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ รายละเอียดดังประกาศที่แจ้ง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment