🎊ประกาศรายชื่อผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์🎊
⚙️ในงานการประกวดแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ⚙️
⚙️SRRU Innovation Awards 2023⚙️
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภายใต้โครงการ SRRU OPEN HOUSE OPEN HEART 2023💜💚
***หมายเหตุ***
1. ผู้เข้าแข่งขันนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมติดตั้งและจัดแสดงในพื้นที่โต๊ะที่เตรียมไว้ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566
2. การประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะทำการตัดสินการประกวดและประกาศผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย แก้วจันทร์ โทร 09-1828-6041
นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ โทร 08-3378-4402
ทาง E-mail : panuwat.t@ms.srru.ac.th
 

Leave a Comment