📣📣📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 2
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
ลิงก์ประกาศ http://bit.ly/3wnv2aG
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สอบวิชาพื้นฐานทางวิชาการ วัดแววความเป็นครู วิชาเฉพาะสาขา วันที่ : 28 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา วันที่ : 28 มกราคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
💻📲เว็บไซต์รับสมัคร http://new.srru.ac.th
☎️งานรับสมัครนักศึกษา 044-514-606 ต่อ 23

Leave a Comment