ประชาสัมพันธ์ 1736

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต (Mental Health in a Change World : The New Challenges) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทางเว็บไซต์ www.aimhcdmh.go.th หรือส่งผลงานไฟล์ทางอีเมล์ dmhmeeting2019!@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment