ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะฯ ประกาศ 234-205
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 205/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment