📢ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร

📑“หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการสอนออนไลน์” (รุ่นละ 50 คนเท่านั้น)

🚨ลงทะเบียน -ฟรี- 🚨ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2564

ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อการพัฒนาสมรรถนะกำลังคน are-skill & Up-skill, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
————-—————
รายละเอียดลงทะเบียนดังนี้

1. สมัครลงทะเบียน >> bit.ly/3xdSSDX <<ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

2. รายละเอียดหลักสูตร >> bit.ly/3jk5LYe <<

3. ประกาศรายชื่อ >> bit.ly/3jgMnuP << 28 สิงหาคม 2564

————————

ติดต่อ : นลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ 📞061-696-2155

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

Leave a Comment