🔊 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ทุกคน ทุกหมู่เรียน ทุกสาขา ทุกคณะ
➡️ ร่วมโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(กิจกรรมการสอบหลังอบรม: Post-test)
……………………..…………..
🗓 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
🕛 เวลาสอบ 13.30 – 16.30 น.
……………………..………….
ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบและรายละเอียดเพิ่มเติม
🌏 http://bit.ly/PostTest62
……………………..…………

:: ☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044-521388 ต่อ 101
หรือ 0863220447 ::

 

🔊 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ทุกหมู่เรียน ทุกสาขา ทุกคณะ ➡️…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019

Leave a Comment