ประชาสัมพันธ์ไปถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทุกชั้นปี
จะมีการตรวจเช็คกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ให้นำหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น คูปอง หรือ ภาพถ่าย เพื่อเช็คกิจกรรมภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ส่วนชั้นปีที่ 4 ให้นำสมุดกิจกรรมมาด้วยนะคะ  ณ ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 28
ตั้งแต่วันที่ 18-31 ตุลาคม 2561 เวลาเช็ค 09.00 -15.30 น.
หมายเหตุ เข้ามาติดต่อในห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 28
เบอร์ติดต่อ 093-3982586 (เมย์)
เบอร์ติดต่อ 065-3240866 (ทิพย์)
#ถ้ามีการปลอมแปลงหลักฐานการเช็คกิจกรรมของทางองค์การบริหารนักศึกษาจะปรับตกกิจกรรมทันที
#กิจกรรมที่เช็คทางองค์บริหารนักศึกษามีแบบฟอร์มเตรียมไว้ให้

 

Leave a Comment