ประชาสัมพันธ์ 1733

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งเรื่องการกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของ สป. และสร.อว. โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www.mua.go.th โทรศัพท์ 0-2610-5279

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment