ประชาสัมพันธ์ 1781

เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ด้วยกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 ปีพุทธศักราช 2562 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยส่งเงินบริจาคได้ที่สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มงานอำนวยการ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment