ประชาสัมพันธ์ 1789

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนดาวน์โหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำ Website และ Mobile Application ภายใต้ชื่อ “Green Digital Library และเผยแพร่ใน E-book ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด Mobile Application Green Digital Library ทั้งในระบบ iOS และเยี่ยมชมได้ทางเว็บไซต์ https://greendigitallibrary.deqp.go.th/

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment