ประชาสัมพันธ์ 2898

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดเพชรวราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหงัดเพชรบูรณ์ ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. จึงขอเรียนบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัยตามจิตศรัทธาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้

  1. บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน เลขที่บัญชี 012-0-08783-9
  2. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดศรีย่าน เลขที่บัญชี 263-209312-0
  3. บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางกระบือ เลขที่บัญชี 016-3-20610-2

ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายังกลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โทรศัพท์. 0-2668-7110-24 ต่อ 1424 โทรสาร. 0-2243-0082,0-2243-0086 หรือ 0-2243-0087

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment