ประชาสัมพันธ์ 2948

เรื่อง  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และนำเสนองาน

บริษัทอีคิวกรุ๊ป จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านจัดฝึกอบรม ค่ายแคมป์ ทัศนศึกษา ดูงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีบริการให้ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดระยะเวลา 15 ปี จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์และนำเสนอหลักสูตรของทางบริษัทซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดัน สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานิสิต นักศึกษาต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-6813109 คุณฉัตรชัย (นก) หรือ 082-7987628 คุณธีศานต์ (โค้ช) หรือเพิ่มเติมที่ www.eqgroup.co.thหรือ  www.facebook.com/eqgroup.net

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment