วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

 

https://photos.app.goo.gl/6RTvaPYSwtfqN1h47

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018

Leave a Comment