รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานในที่ประชุมการดำเนินการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2019

Leave a Comment