วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จัดประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 โดยมี อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม

 

Leave a Comment