วันที่ 2 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

 

 

Leave a Comment