วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

 

 

Leave a Comment