วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018

Leave a Comment