วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019

Leave a Comment