รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 36

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2019

Leave a Comment