รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/2562 วันอังคาร 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 36

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2474978215873650/2474977582540380/?type=3&theater

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2019

Leave a Comment