รองศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมตั้งข้อหารือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พร้อมคณาจารย์ประธานสาขาทุกสาขาวิชา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 5 อาคาร 36

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019

Leave a Comment