วันที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ MOU กับ สพม.33 จ.สุรินทร์ และการนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น ของแต่ละสาขาวิชาฯ โดยมีคณบดี รองคณบดี และอาจารย์ เจ้าหน้าที่จากหลักสูตรสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 4 กันยายน 2018

 

Leave a Comment