วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 รองศาสตร์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรองคณบดีฝ่ายบริหาร และตัวแทนประธานสาขาวิชาต่างๆ ร่วมประชุมนัดหมายชี้แจ้งกำหนดการในการเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร อำเภอศีรขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 

 

ประชุมนัดหมายชี้แจ้งกำหนดการในการเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร อำเภอศีรขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 

Leave a Comment