10 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น. ฝ่ายประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ ประชุมหารือการจัดทำแผนคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2018

Leave a Comment