วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมหารือสรุปการสำรวจความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอปราสาท สุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment