วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมฯ จากประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ที่ 1/2562 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการทำสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมานแผ่นดิน พ.ศ.2562 โดยมีอาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2019

Leave a Comment