วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณบดี โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2019

Leave a Comment