วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5) โดยมี รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ จัดประชุม ณ ชั้น 5 อาคาร 36

 

Leave a Comment