วันที่ 17 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “ค่ายวิชาการพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพเพื่อสร้างนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0” โดยสืบเนื่องจากกิจกรรมนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นั้น เป็นผลให้ขยายผลจัดโครงการต่อเนื่องที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร โดยมีหลักสูตรเสริมทักษะอาชีพ 6 ด้าน แบ่งเป็น 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1.การเสริมสร้างพลังงานด้วยถ่านไบโอชาร์ 2.การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย 3.การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนานวัตกรรม 4.การประยุกต์ใช้เส้นไหมเพื่อพัฒนานวัตกรรม 5.การตัดต่อวิดีโอและผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอประชาสัมพันธ์ 6.การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อประยุกต์ใช้งานเกษตร

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2018

Leave a Comment