วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.20 น. รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานประชุมเตรียมความพร้อมกับทีมงานคณกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กับ สพม.33 ในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2562 ที่จะถึงนี้

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

Leave a Comment