วันที่ 8 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี พร้อมประธานสาขา คณาจารย์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการประกวดฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมประกวดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019

Leave a Comment