รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2562 ณ บ้านโคกเสาร์ ม.10 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2019

Leave a Comment