รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ทอมือและผลิตภัณฑ์สู่การชุมชนเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมคณะดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2562 ณ อบต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 17 เมษายน 2019

Leave a Comment