วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 5 อาคาร 36 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานกิจกรรมการประกวดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับ สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2019

Leave a Comment