วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่สถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2018

Leave a Comment