วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม

 

Leave a Comment