วันที่ 22 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมโครงการฯโดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019

Leave a Comment