ผศ.ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม พร้อมตัวแทนแต่สาขาวิชา ประชุมเพื่อดำเนินการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาประจำภาคดารศึกษาที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment