รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุม สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019

Leave a Comment