รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานที่ประชุม โครงการบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อท้องถิ่น ร่วมประชุมปรึกษาหารือดำเนินโครงการดังกล่าว ในวันที่ 17 มกราคม 2562

 

 

รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานที่ประชุม โครงการบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อท้องถิ่น ร่วมประชุมปรึกษาหารือดำเนินโครงการดังกล่าว ในวันที่ 17 มกราคม 2562

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 16 มกราคม 2019

Leave a Comment