22 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมประธานสาขาวิชาทุกสาขาฯ ประชุมเตรียมการจัดทำแผนคำของบประมาณ ประจำปี 2563

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment