วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการรับและส่งนักแสดงชาวต่างชาติ ประจำงานเทศกาลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติประจำประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 2566
 
 
 
 

Leave a Comment