วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการฯ นำวิทยากร ที่ปรึกษา และนักศึกษา เดินทางไปราชการลงสำรวจพื้นที่เพื่อการนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กับ ธนาคารออมสิน ณ บ้านโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

 

Leave a Comment